Den riktade nyemission på 3 MSEK

Den riktade nyemission på 3 MSEK som bolagets styrelse beslutade i januari, åberopande det mandat som styrelsen fick vid Årsstämman 2018, har nu nu genomförts och tecknats av aktieägare som tillhör bolagets 10 största aktieägare”. Bolagets aktiekapital kommer efter...

Riktad nyemission COT AB

Styrelsen för COT ABhar beslutat, åberopande mandat av Årsstämman 2018, att rikta en nyemission på 3 mkr till bolagets 10 största aktieägare och till styrelsens medlemmar till en kurs på 0,80 kronor. Orsaken till nyemissionen är bolagets beslut att bygga en...

Sälja aktier i COT

Om ni önskar sälja aktier i COT så1. Sälj dessa över den plats där aktien är noterad – Alternativa Listan genom att öppna länken https://www.pepins.com/market/how-to2. Om ni har aktier som understiger 1 000 kronor i värde så maila till info@cot.se så finner vi...

Förs Chile

Bolaget har under den senaste veckan erhållit två order från Chile för sin nya enhet COT Oil Refiner 2000 för tankar större än 1000 liter. Beställare är stora företag inom pappers- och fiskeindustri. Bolagets ansvarig för Chile Arturo Puga säger: ”Att få...