Förlängd teckningstid

Styrelsen i COT AB har beslutat att förlänga teckningstiden för pågående nyemission i bolaget från tidigare 15 oktober till att istället vara 7 november Ny Anmälningssedel kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida Styrelsen! Clean Oil Technology AB PO Box...

Den riktade nyemission på 3 MSEK

Den riktade nyemission på 3 MSEK som bolagets styrelse beslutade i januari, åberopande det mandat som styrelsen fick vid Årsstämman 2018, har nu nu genomförts och tecknats av aktieägare som tillhör bolagets 10 största aktieägare”. Bolagets aktiekapital kommer efter...