Tillägg Insiderlista

Vid den senaste nyemissionen tillträdde Peter Gyllenhammar AB som ny aktieägare i bolaget med 1 600 000 aktier vilket motsvarar knappt 10% av aktierna i bolaget. Skälet till att Peter Gyllenhammar AB inbjöds att deltaga i nyemissionen, vilken riktades till ett...

Avslutad Nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i bolaget att under verksamhetsåret rikta en nyemission till ”väsentligen bolagets 10 största aktieägare” med ett belopp på maximalt 5 000 000 kronor. Bolaget har nu genomfört denna nyemission inom de villkor...

Info Kallelse till Årsstämma

Kallelsen till Årsstämma 11 maj 2017 på Lindholmens Konferenscentrum i Göteborg kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri onsdag 12 april samt även på bolagets hemsida i sin helhet samma dag. Clean Oil Technology AB PO Box 115 S.34122...

COT på marknaden

Bolaget har under det senast kvartalet förändrat sin organisation för att koncentrera sin verksamhet på marknadsintroduktion. Vi har något oväntat fått ett antal förfrågningar från mycket stora aktörer i USA och kommer med början nästa vecka att påbörja...