Riktad nyemission COT AB

Styrelsen för COT ABhar beslutat, åberopande mandat av Årsstämman 2018, att rikta en nyemission på 3 mkr till bolagets 10 största aktieägare och till styrelsens medlemmar till en kurs på 0,80 kronor. Orsaken till nyemissionen är bolagets beslut att bygga en...

Sälja aktier i COT

Om ni önskar sälja aktier i COT så1. Sälj dessa över den plats där aktien är noterad – Alternativa Listan genom att öppna länken https://www.pepins.com/market/how-to2. Om ni har aktier som understiger 1 000 kronor i värde så maila till info@cot.se så finner vi...

Förs Chile

Bolaget har under den senaste veckan erhållit två order från Chile för sin nya enhet COT Oil Refiner 2000 för tankar större än 1000 liter. Beställare är stora företag inom pappers- och fiskeindustri. Bolagets ansvarig för Chile Arturo Puga säger: ”Att få...

Utfall nyemission 2018

Bolaget har nu stängt den nyemission som beslutades vid Årsstämman i maj 2018. Av det maximala emissionsbeloppet på 6 431 196 kronor tecknades 4 432 682 kronor. Styrelsen finner att det tecknade beloppet väl täcker 12 månaders drift samt hänvisar till det mandat som...

Teckningsoptioner 2017

Årsstämman 2015 tog beslut om ett teckningsoptionsprogram i bolaget som, efter omräkning till följd av efterkommande nyemissioner, löd på 795 000 optioner (ursprungligen 500 000 optioner) med rätt att teckna före 31 december 2017 till en kurs av 1,59 kronor (2,40...