Utfall nyemission 2018

Bolaget har nu stängt den nyemission som beslutades vid Årsstämman i maj 2018. Av det maximala emissionsbeloppet på 6 431 196 kronor tecknades 4 432 682 kronor. Styrelsen finner att det tecknade beloppet väl täcker 12 månaders drift samt hänvisar till det mandat som...

Teckningsoptioner 2017

Årsstämman 2015 tog beslut om ett teckningsoptionsprogram i bolaget som, efter omräkning till följd av efterkommande nyemissioner, löd på 795 000 optioner (ursprungligen 500 000 optioner) med rätt att teckna före 31 december 2017 till en kurs av 1,59 kronor (2,40...

Tillägg Insiderlista

Vid den senaste nyemissionen tillträdde Peter Gyllenhammar AB som ny aktieägare i bolaget med 1 600 000 aktier vilket motsvarar knappt 10% av aktierna i bolaget. Skälet till att Peter Gyllenhammar AB inbjöds att deltaga i nyemissionen, vilken riktades till ett...

Avslutad Nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i bolaget att under verksamhetsåret rikta en nyemission till ”väsentligen bolagets 10 största aktieägare” med ett belopp på maximalt 5 000 000 kronor. Bolaget har nu genomfört denna nyemission inom de villkor...

Info Kallelse till Årsstämma

Kallelsen till Årsstämma 11 maj 2017 på Lindholmens Konferenscentrum i Göteborg kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri onsdag 12 april samt även på bolagets hemsida i sin helhet samma dag. Clean Oil Technology AB PO Box 115 S.34122...