COT Oil Refiner®. Den unika tekniken som

  • Optimeras efter kundens driftsmiljö
  • Tar bort bundet vatten i hydrauloljan
  • Låg investeringskostnad
  • Låg årlig driftskostnad
  • Underlättar övergången till biohydraulolja
  • Säkerställer att olja ej oxiderar
  • Enkel att installera