Principen

The Principle

Genom att låta oljan rinna över punktvärmesatt platta, frigörs vattenmolekylerna från oljan med hjälp av styrda luftflöden.

  1. Olja rinner över en energikälla
  2. Med punktvärme skapas en optimal temperatur utan att riskera oxidering av oljan
  3. Riktad torr luft tillförs som varieras med temperatur och flödeshastighet efter driftsmiljö
  4. Bundna vattenmolekyler avdunstar och förs bort från oljan
  5. Olja frigjord från vatten förs tillbaka i systemet

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se