Kallelsen till Årsstämma 11 maj 2017 på Lindholmens Konferenscentrum i Göteborg kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri onsdag 12 april samt även på bolagets hemsida i sin helhet samma dag.

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se