Bolaget har under den senaste veckan erhållit två order från Chile för sin nya enhet COT Oil Refiner 2000 för tankar större än 1000 liter. Beställare är stora företag inom pappers- och fiskeindustri. Bolagets ansvarig för Chile Arturo Puga säger: ”Att få referensanläggningar inom dessa två sektorer hos två företag där volympotentialen är betydande, kan öppna stora marknader för oss. Jag ser positivt på produktens möjlighet att även komma in på andra marknadssegment såsom ex vis gruvindustrin”.

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se