Cot Oil Refiner® System

Det ultimata systemet för att bibehålla långsiktig hög kvalité på oljan.

COT Oil Refiner® System med sin huvudkomponent COT Oil Refiner® är ett system för att eliminera det växande problemet med vattenintängning i hydraulolja. I kombination med COT Partikelfilter med extra vattenabsorberande element som skapas ett system som håller vattennnivån i hydrauloljan på en nivå långt under där bildandet av fritt vatten sker. Systemet kan kundanpassas för att passa såväl varje installation som specifika driftmiljöer.

Cot Oil Refiner® System tar bort vatten och luft från:

 • Hydrauloljor
 • Smörjoljor
 • Transformationsoljor
 • Växellådsoljor

Fördelar

 • Tar löpande bort all förekomst av fritt vattten och minskar betydligt nivån av bundet vatten till låga PPM-nivåer.
 • Möjliggör konvertering till syntetiska oljor.
 • Minskar kostnaden för service och underhåll.
 • Enkel att installera.
 • Låg driftkostnad.
 • Ökad livslängd för hydraulikkomponenter.
 • Förlänger livslängden på oljan.