Miljöfördelar

Miljöfakta

  • Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter motor- och hydraulolja varje år
  • Att producera, transportera, byta och destruera denna olja kostar 5 miljarder kr/år
  • Under en 10-års period kommer vi att ha använt över 1,3 miljarder liter olja till ett värde av 60 miljarder kr
  • Miljömässigt släpper 115 miljoner liter spillolja ut 380 miljoner kg CO2/år
  • Miljöbränslen har negativa effekter på motor- och hydrauloljan till följd av utspädningar varför oljan måste bytas oftare än vad som normalt krävs. COT Oil Refiner eliminerar dessa utspädningar

Fördelar med COT Oil Refiner® System

  • Inga filterbyten
  • Förlängt intervall för oljebyte
  • Minskat behov av destruktion av olja och oljefilter
  • Underlättar omställningen till miljöbränslen eftersom den negativa effekten som uppstår vid främmande utspädning av oljan elimineras med COT Oil Refiner.
  • COT Oil Refiner förebygger haverier och ökar livslängden på motorer och hydraulsystem då oljekvalitén avsevärt ökas.