Om Clean Oil Technology

Välkommen till COT – Clean Oil Technology AB (publ)

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med verksamhet i Anderstorp i Sverige. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad teknik för kontinuerlig rening av utspädningar i smörj- och hydrauloljor under motorns/maskinens drift. COT Oil Refiner System® underlättar övergången till biobränsle genom att minimera de främmande utspädningar i oljan som biobränslen medför samt reducerar fri och upplöst vätska i hydrauloljor till under 100 PPM.

COT-aktien är sedan 1 april 2014 noterad på Alternativa Aktiemarknaden.

COT:s Affärssegment:

  • BioFuel: Motorer som drivs med biobränslen
  • Stationär Hydraulik: Stationära hydrauliska anläggningar och maskiner
  • Mobil Hydraulik: Hydraulik för entreprenadmaskiner, marina motorer