Organisation/Insynsregister

COT:s styrelse består av följande ordinarie ledamöter:

Göran Gummesson. Ordförande. Invald i styrelsen 2012.
Ekonom. Har innehaft ledande befattningar i näringslivet i mer än 30 år, senast som VD för AB Volvo Penta.

Kjell ac Bergström. Ledamot. Invald i styrelsen 2012.
Kjell har lång erfarenhet från ledande positioner inom fordonsindustrin b la, VD Saab Automobile Powertrain samt Vice President Fiat-GM Powertrain. Han har erfarenheter från ledande positioner inom Saab Automobile AB och Volvo Personvagnar. Kjell har även varit assisterande professor i förbränningsmotorteknik på på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Freddie Linder. Ledamot. Invald i styrelsen 2012.
Har 40 års erfarenhet från oljebranschen inom Prospektering, produktion och marknadsföring. Marketing Director på Preem AB, 1996-2008. VD på Svenska Petroleum Exploration A/S, 1990-1994.

Björn Algkvist. Ledamot. Invald i styrelsen 2011.
Björn har lång erfarenhet av internationellt entreprenörskap och affärssystem. Grundade bolaget Intentia 1984 och var huvudägare och VD fram till bolagets försäljning 2004. Startade private equity firman Fibonacci Growth Capital.

Claes Kinell. Ledamot. Invald i styrelsen 2011.
Ägare och VD i Muirfield Invest AB. Har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, teknikföretag och utvecklingsbolag som verkar internationellt. Övriga engagemang inkluderar bland annat styrelseuppdrag i Collector AB, Unisport Holding AB och PGA of Sweden National AB.

Alf Almqvist. Ledamot. Invald i styrelsen 2008.
Alf har lång erfarenhet av och besitter stor kompetens inom företagande. Har stor erfarenhet inom hydrauliska applikationer. Alf har grundat och äger Fyrkantens Ventilation AB som är ett av Sveriges största privatägda Ventilationsbolag. Innehar också ett flertal styrelseuppdrag inom Lidköpings näringsliv.

Ledning

Magnus Lindstam. VD.

Stephan Larsson. Marknad

Mattias Johansson. Produktion/Konstruktion

Freddie Linder, Analys & Utveckling

Rolf Bengtsson, Konstruktion & Utveckling

Bolagets största ägare

Claes Kinell inkl bolag25,1 %
Alf Almqvist inkl bolag13,1 %
Björn Algkvist inkl bolag12,6 %

Insynsregister

COT Insynsregister