Handel med COT-aktien fr o m 1 april

Till Aktieägare i Clean Oil Technology AB (”COT”), publ

Bolaget har tidigare meddelat marknaden om beslut om avnotering av sin aktie hos NGM-börsen.

Nedanstående meddelande samt motiven för avlistning finns att läsa på bolagets hemsida cot.se

”Bolaget har den 7 oktober 2013, beslutat att ansöka om avlistning hos NGM börsen, så snart vi 
erhållit slutligt beslut från NGM börsen kommer information om sista dag för handel på NGM 
MTF att delges genom ett pressmeddelande. Handeln med COT-aktien på NGM MTF kommer 
preliminärt att upprätthållas tom den 31 mars 2014”

Handel i bolagets aktier efter detta datum (31 mars 2014) kommer att ske på Alternativa aktiemarknaden där handel sker en gång per månad. Alternativa bildades 2003 och är en marknadsplats för handel i onoterade företag under Finansinspektionens tillsyn. För mer information, se www.alternativa.se, eller ring 08-6731790. Första handelsperiod inleds den 9 april 2014.

Bolagets ambition är att regelbundet meddela all väsentlig information om bolagets utveckling såväl vad avser affärsutveckling som resultat på bolagets hemsida cot.se samt även på alternativa.se.

              Alternativa Listan – innebär i korthet följande:

  • Handel sker en gång i månaden. Varje handelsperiod varar i fyra dagar och inleds med en tvådagars auktion som fastställer priset för detta handelstillfälle. Det fastställda priset gäller för detta handelstillfälle. Efter handeln skickar Alternativa ut avräkningsnotor till alla som handlat och levererar, därefter aktier till köparna och pengar till säljarna. Ta gärna del av filmen som beskriver handelsförfarandet här
  • Efter handelsperiodens avslutning kan Alternativa mäkla aktier, då även till andra priser än det som fastställdes under handelsperioden. Det är t ex sällan köp- och säljsidorna går jämt ut så det brukar finnas investerare som inte blivit fyllda. Är det t ex fler köpare än säljare kontaktar Alternativa ägare för att försöka hitta fler aktier, då kanske till en högre kurs.
  • Varje bolag som ansluts för handel får ett s.k. ”Börsrum” där sedvanlig information om handeln och bolaget finns, se gärna alternativa.se och klicka sedan på bolagsnamnen i listan till höger
  • Bolaget väljer själv vilken informationsnivå man vill ha. Alternativa betygsätter bolagets information och offentliggör betyget. Lägsta nivå är lagens krav vilket ges betyget G (Godkänd). Se alternativa.se för att se vilka krav som ger vilket betyg.  
  • Investerare kan handla själva direkt på Alternativas hemsida, ringa, maila eller handla via sin personliga mäklare.
  • Courtaget för de som handlar är 1% med en miniavgift på 250 kr. Orsaken till detta är att själva leveransen av aktierna sker relativt manuellt så Alternativa måste anlita en bank för att göra detta. Merparten av minimicourtaget går därmed till banken.
  • I enlighet med krav från Finansinspektionen måste en investerare registrera sig på Alternativas hemsida innan första order läggs. Det är kostnadsfritt och enkelt.   Ett tips till Dig kan vara att redan nu registrera Dig som kund hos Alternativa aktiemarknaden, det görs enkelt här.