BTA blir aktier

Växling av BTA till aktier

Begäran är nu insänd Euroclear om växling, efter genomförd registtrering hos Bolagsverket, av BTA till aktier.
Stoppdag hos Euroclear är 2016-02-23
Aktier finns på VP-konton/depåer: 2016-02-25