COT – Clean Oil Technology AB (publ): Miljonorder till COT

Pressmeddelande

Göteborg den 20 februari 2012

COT lanserar den nya produktserien COT X00 MPU10 med separat motor/pumpenhet för hydraulikapplikationer. I samband med detta har bolaget med denna produkt tagit sin hittills största enskilda order överstigande 1 MSEK.

Det är Hüllert Maskin AB som lagt en miljonorder hos COT. Avtalet innebär att Hüllerts blir först med att originalmontera det vidareutvecklade COT-systemet för oljerening i hydraulik på samtliga Merlo teleskop-lastare sålda på den svenska marknaden. Den nya produkten innefattar bland annat en specialdesignad pump, som medger rening vid tanken istället för inkoppling i själva hydraulik-systemet.

”Vi har ju sedan drygt två år haft ett mycket gott samarbete med COT”, säger Hüllerts VD Nils-Gunnar Burge. ”Med det vidareutvecklade COT-systemet med pump kan vi tillföra ytterligare mervärden för våra kunder. Dessutom har vissa konstruktionsändringar gjorts som medger lättare och smidigare hantering vid filterbyte. Den typ av miljöinnovation som COT-systemet representerar är ett exempel på vår egen miljö- och kundpolicy.”

På Merlos huvudkontor i Italien har man noga följt utvecklingen hos Hüllerts och efterhand begärt in rapporter som bevis på COT-systemets effektivitet. Man förbereder en egen utvärdering för att möta framtidens tuffare miljökrav från kunder och myndigheter. Merlo tillverkar ca 5.000 maskiner årligen. Det vidareutvecklade hydraul-systemet från COT har även i övrigt en väsentligt större försäljningspotential än tidigare, eftersom det kan appliceras på fler maskintyper, som t ex betongpumpar, sopmaskiner och alla typer av skogs- och entreprenadmaskiner.

”2012 har börjat bra”, säger COT:s VD Morgan Ryhman. ”Under hösten 2011 arbetade vi hårt med att vidareutveckla produkterna efter våra kunders krav. Vi ser med tillförsikt vidare på 2012 inom flera marknadssegment”, avslutar han.

Ladda hem