COT – Clean Oil Technology AB (publ): Styrelsen föreslår en företrädesemission om ca 15-17 Mkr

COT – Clean Oil Technology AB (publ): Styrelsen föreslår en företrädesemission om ca 15-17 Mkr

Göteborg den 23 mars 2012

Styrelsen i COT - Clean Oil Technology AB har beslutat att föreslå årsstämman en företrädesemission om ca 15-17 Mkr genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

För att stärka Bolagets finansiella bas och det fortsatta utvecklingsarbetet har Styrelsen beslutat att föreslå en nyemission som tryggar förutsättningarna för en kommersiell expansion av Bolagets produkter för de närmaste åren.

Styrelsen har för avsikt att säkerställa den föreslagna nyemissionen via teckningsförbindelser samt genom ett garantikonsortium och gör bedömningen att de största aktieägarna i Bolaget kommer att teckna sig för emissionen samt att förutsättningarna för att få hela emissionen garanterad som goda.

 

Fullständiga villkor för emissionen kommer att meddelas i samband med kallelsen till årsstämman som kommer att hållas den 15 maj. Kallelsen kommer att offentliggöras den 17 april och hållas tillgänglig på Bolagets webbplats. I samband med nyemissionserbjudandet kommer ett prospekt att upprättas vilket kommer att hållas tillgänglig på Bolagets webbplats den 21.a maj.

För mer information kontakta info@cot.se.

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på NGM MTF. Läs mer om COT på www.cot.se.

Ladda ned(pdf)