COT – Clean Oil Technology AB (publ) avlistas.

Styrelsen har konstaterat att ytterligare tid och resurser krävs för att verifiera COT-systemets funktion för 
alla förekommande miljöbränslen. Fältprover pågår men det krävs ytterligare utvärderingar avseende olika 
motor- och bränsletyper för olika driftsförhållanden. COT allokerar därför om tillgängliga resurser och 
koncentrerar verksamheten mot OEM-marknaden. 

Styrelsen har fortsatt tilltro till COT-systemet och potentialen är stor men samtidigt finns en osäkerhet vad 
avser tidpunkt för acceptans på OEM-marknaden. Styrelsen har därför beslutat om en kraftfull fokusering 
samtidigt som företagets kostnader reduceras. Verksamheten inriktas i första hand på riggtester och ett 
antal fältprover.

Kenth Johansson, tidigare Europachef, alternativa bränsleteknologier, SAAB-GM Automobile har 
anlitats för ledning av testverksamhet och systemintegration mot OEM.

Att som litet utvecklingsbolag vara publikt innebär en stor belastning på de begränsade resurser som 
bolaget har. Styrelsen har därför beslutat att avregistrera bolaget med följande tidplan: 

Bolaget har den 7 oktober 2013, beslutat att ansöka om avlistning hos NGM börsen, så snart vi 
erhållit slutligt beslut från NGM börsen kommer information om sista dag för handel på NGM 
MTF att delges genom ett pressmeddelande. Handeln med COT-aktien på NGM MTF kommer 
preliminärt att upprätthållas tom den 31 mars 2014.

Information om möjlig OTC-handel i aktien efter avlistningen lämnas i samband med densamma.

/ Styrelsen

Frågor besvaras av VD Morgan Ryman på telefon 031-47 29 70.

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad 
miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. Läs mer om COT på www.cot.se

Ladda hem fil