COT – Clean Oil Technology AB (publ) genomför nyemission genom kvittning.

Pressmeddelande

Göteborg 30 juni 2010

Inom ramen för årsstämmans bemyndigande genomförde COT den 28 juni en nyemission genom kvittning av fordran på bolaget. Emissionsvolymen uppgår till 500.000 kronor fördelat på 625.000 aktier, vilket ger en teckningskurs om 80 öre per aktie.

Styrelse och ledning har bedömt det som fördelaktigt att på detta sätt ytterligare förstärka bolagets likviditet.

För mer information kontakta info@cot.se

Ladda hem