COT – Clean Oil Technology AB (publ) tillförs eget kapital för fortsatt expansion

Pressmeddelande

Göteborg den 24 juni 2010

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har en riktad kontant nyemission genomförts i

COT – Clean Oil Technology AB (publ). Emissionen omfattar 5 725 000 nya aktier till teckningskursen 0,80 kr/aktie och 0,84 kr/aktie för styrelsemedlemmar. Av dessa har 1 475 000 aktier tecknats av styrelsens ledamöter och VD. Teckningslikviden om 4 639 000 kr var inbetald i sin helhet per den 23 juni 2010.

De nu tillförda medlen skall användas för fortsatt marknadsutveckling, uppbyggnad av intern monteringsanläggning för kvalitetssäkrad serieproduktion samt tekniska anpassningar av befintlig teknik i samarbete med i första hand OEM fordonstillverkare.

För mer information kontakta info@cot.se

Styrelsen

Ladda hem