COT – Clean Oil Technology AB (publ) tillförs eget kapital för internationell expansion

Pressmeddelande

Göteborg den 1 december 2010

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har en riktad kontant nyemission genomförts i COT – Clean Oil Technology AB (publ). Emissionen omfattar 20 000 000 nya aktier till teckningskursen 0,85 kr/aktie. Teckningslikviden om 17 000 000 kr är inbetald i sin helhet.

Huvuddelen av aktierna har tecknats av Björn Algkvist, Claes Kinell (via bolag) och Tom Stendahl. 250 000 aktier har tecknats av bolagets VD Morgan Ryhman.

Med den position bolaget skapat med i första hand den skandinaviska fordonsindustrin, är bolaget nu rustat för internationell expansion. De nu tillförda medlen skall användas för fortsatt organisationsförstärkning för marknadsutveckling och teknisk support mot internationell fordonsindustri.

 

För mer information kontakta info@cot.se

Ladda hem