COT, Volvo Buss, Orusttrafiken och Flygbussarna i Stockholm samarbetar kring verifiering av COT OilRefiner System™ på Bio Diesel

Pressmeddelande

Göteborg 7 september 2009

COT – Clean Oil Technology AB (publ), som bl a utvecklat ett världsunikt oljereningssystem för fordon, har startat ett flertal samarbetsprojekt med Volvo Buss avseende verifiering av företagets unika OilRefiner System™ på ett antal Bio Diesel bussar. Projekten ska ligga till grund för ökat samarbete och fortsatt affärsutveckling mellan COT och Volvo Buss.

Bakgrunden till samarbetet utgår från att Volvo Buss kunder i allt högre grad efterfrågar lösningar för längre serviceintervaller än vad som idag är standard. Det ökade intresset för att använda nya miljöbränslen som t ex Bio Diesel innebär dock än tätare oljebyten än med dagens bränslen. Den nu pågående verifieringen av COT OilRefiner System™ skall påvisa ett klart minskat behov av täta oljebyten och vilket innebär förlängda serviceintervaller och därmed minskade kostnader för kunden.

Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier. Volvo Bussars produktprogram omfattar stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom områdena finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Huvudkontoret ligger i Göteborg, dit produktplaneringen och produktutvecklingen främst är koncentrerad. Volvo Bussar har cirka 7 900 anställda världen över och produktion i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Försäljningsvolymen uppgår till ca 10 000 bussar per år och omsättningen till ca 18 miljar­der kronor. Volvo Bussar har även ett omfattande nätverk för eftermarknadstjänster, med distribu­tion av tjänster och reservdelar vid 1 500 verkstäder i mer än 80 länder.

”Kan COT:s system hjälpa oss att erbjuda våra kunder bättre serviceavtal genom längre service-intervaller med förbättrad ekonomi är vi mycket intresserade av långsiktiga affärer med COT” säger Martin Spjern, marknadschef på Volvo Buss. ”Först måste vi dock se att valideringen påvisar de resultat som vi och våra kunder önskar uppnå. Miljöfrågan ligger högt på agendan hos Volvo Buss och våra kunder. Emissionskraven skärps kontinuerligt och Volvo Bussars ambitioner är inte att enbart möta dessa krav utan att vara föregångare för att lösa dem” säger Martin Spjern.

Orusttrafiken AB med huvudkontor i Stenungsund, är ett starkt växande transportföretag. I dag har företaget nära 700 medarbetare och över 400 bussar i trafik. Orusttrafiken ingår i Norges största bussföretag, Nettbuss AS, som förfogar över 2 000 bussar med en omsättning på 1,7 miljarder norska kronor.

”Vår målsättning är att kunna erbjuda transporter i bussar med bästa möjliga miljöteknik” säger Mats Johansson, vice VD på Orusttrafiken. ”Ett övergripande mål är att sänka bränsleförbruk­ningen. Detta sker bl a genom att alla förare utbildas i att köra bränsleeffektivt med bibehållen kundservice. Att COT:s system kan bidra till sänkt bränsleförbrukning och lägre servicekostnader är ett starkt argument för fortsatt samarbete” säger Mats Johansson.

Flygbussarna Airport Coaches som trafikerar totalt 4 flygplatser i Stockholmsorådet, har 47 bussar som vardera går ca 300 mil i veckan. Av miljöskäl använder man idag Bio Diesel som bränsle.

”Vi satsar mycket på att förbättra vår miljöprestanda och har nyligen utökat med sex RME bussar. För oss är det viktigt att kunna sänka de servicekostnader som har ökat i samband med att vi gick över till RME” säger Magnus Wirenmark, Platschef för Flygbussarna i Sollentuna. ”Därför är samarbetet med COT extra intressant för oss.”

”Samarbetet ger oss enorma möjligheter att validera vårt system inom Bio Diesel området” säger COT:s VD Morgan Ryhman. ”Vi har redan validerat och bevisat systemets effekt på standard Diesel och Etanol. Nu kan vi snart addera resultaten från ytterligare ett miljöbränsle.”

”Samarbetet med Volvo Buss är ytterligare ett viktigt steg i vår målsättning att tillsammans med OEM tillverkarna erbjuda deras kunder miljöriktiga produkter och kostnadseffektiva lösningar.”

Har du frågor är du välkommen att kontakta marknadschef Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem