COT förbereder för utökade leveranser till OEM-industrin

Pressmeddelande

Göteborg den 8 april 2010

COT – Clean Oil Technology AB (publ), med huvudkontor i Göteborg, utökar sin tillverkningskapacitet med en egen produktionsanläggning i Anderstorp. Samtidigt anställer bolaget en produktionskoordinator med placering vid den nya anläggningen.

Det är bl a den senaste tidens affärer mot OEM-marknaden och en generellt ökad efterfrågan på COT:s patenterade system för djuprening av smörjoljor som ligger till grund för beslutet. När volymerna ökar innebär detta ökad kontroll och ett rationellare produktionsflöde med kvalitetssäkring och snabbare leveranser till bolagets kunder. Huvudkontoret med bland annat marknadsföring och försäljning samt teknisk support mot OEM-marknaden, ligger fortsatt kvar i Göteborg.

”COT:s affärsmodell bygger på ett kostnadseffektivt nätverkstänkande inom utveckling och produktion” säger VD Morgan Ryhman. ”Det innebär bl a att vi skapar partnerskap med företag som tillför den bästa kompetensen inom varje område. Plastic Engineering har under uppbyggnaden av supply chain och produktionssystem koordinerat produktionen av COT:s produktlinjer COT Oil Refiner™ och COT Oil Processor™. När nu företaget går in i nästa fas och serieleveranser mot OEM industrin närmar sig, bygger vi ut vår produktionskapacitet i egna lokaler i Anderstorp. Samtidigt anställs Mattias Johansson som produktionskoordinator. Mattias har under uppbyggnaden arbetat deltid som konsult till COT. Vi är mycket glada att kunna knyta Mattias till oss.”

”Detta steg är helt nödvändigt att ta med tanke på den efterfrågan och försäljningsökning vi kan se under senare delen av 2010 och framåt.” avslutar Morgan Ryhman.

Ladda hem