COT i nytt samarbete kring lastbilar

Pressmeddelande

Göteborg 21 december 2009

COT – Clean Oil Technology AB (publ) har startat ett samarbetsprojekt med Södra Skogsägarna och Finnveden Lastvagnar. Samarbetet avser verifiering av företagets unika Oil Refiner System™ på Bio Diesel lastbilar och ligger till grund för framtida affärssamarbete mellan parterna.

Bakgrunden till samarbetet utgår från att Finnvedens kunder för Volvo Lastvagnar i allt högre grad efterfrågar lösningar kring miljö och förnyelsebara bränslen. Dessa miljöbränslen som t ex Bio Diesel innebär dock tätare oljebyten än med dagens bränslen. Verifieringen av COT Oil Refiner System på Volvo-bussar i Stockholm påvisar ett klart minskat behov av täta oljebyten på Bio Diesel och därmed minskade kostnader för kunden.

Det nu inledda trepartssamarbetet kopplar ihop ett av Sveriges största skogsföretag, en ledande lastbilsleverantör och en unik teknologi för minskad miljöpåverkan vid transporter.

"Vårt miljöengagemang är långsiktigt och omfattar hela livscykeln" säger Jan Petersson, åkerichef på Södra. "Inom hela Södra finns ett uthålligt engagemang för miljöfrågorna. Medlemmar och medarbetare arbetar tillsammans med kunder och leverantörer för att finna lösningar som minskar miljöpåverkan. Inte minst i vår bransch som bygger på skogens långsiktiga tillväxt är det en livsnödvändighet att vara en föregångare i arbetet med att skapa en hållbar miljö. Ett led i detta arbete är att använda miljövänligare drivmedel vid våra transporter. Det innebär dock tätare oljebyten med ökad miljöpåverkan och ökade kostnader som följd. När verifieringen uppfyllt våra förväntningar blir det fortsatt samarbete med COT".

Torgny Biesért, regionschef på Finnveden Lastvagnar i Växjö säger så här: "Tillsammans med Volvo arbetar vi aktivt med miljöfrågorna. Vi definierar våra framsteg i mänskliga termer – det handlar inte bara om att sälja fler lastbilar, utan sälja lastbilar som reducerar utsläpp och bränsleförbrukning. Dessutom arbetar vi hela tiden för att möte kundernas krav, inte minst inom miljöområdet. När vi nu tillsammans med Södra verifierar COT-systemet ligger det i linje med vårt arbete avseende framtagning av bättre och hållbarare metoder för körning, service och återvinning. När verifieringen är genomförd vill vi kunna erbjuda COT-systemet även till andra kunder." avslutar Torgny.

COT:s marknadschef Göran Fredriksson är mycket nöjd: "Det här är ett viktigt steg in på lastbilsmarknaden för oss. Vi har ju redan bevisat systemets effekt på Bio Diesel och Etanol-bussar. Nu går vi vidare med lastbilmarknande. Systemets förmåga att avhjälpa barnsjukdomarna med de nya miljöbränslena väcker allt större intresse och vi ser en allt större marknad öppnas. Att verifiera vårt system tillsammans med en av Volvos största lastbils- och serviceleverantörer ger ytterligare trovärdighet mot marknaden".

Har du frågor är du välkommen att kontakta marknadschef Göran Fredriksson på mobiltelefon 076- 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem