COT öppnar försäljningskontor i Tyskland

Pressmeddelande

Göteborg den 20 januari 2011

COT – Clean Oil Technology AB (publ), visade för första gången upp sitt patenterade förångningssystem OilRefiner™ för den europeiska OEM-publiken på IAA i Hannover i september 2010. Intresset från ledande europeiska tillverkare av tunga fordon var stort och COT för dialog med flera av dessa. Dessutom finns fortsatt stor potential på personbilssidan. Därmed är det viktigt med närvaro på den tyska marknaden och COT etablerar nu försäljningskontor i Mainz, i delstaten Rheinland-Pfalz i västra Tyskland.

”Genom att vi har en helt unik lösning på problemet med bränsleutspädning av smörjoljan möter vi samma frågor och samma intresse i Europa som i Sverige. Tillverkare av tunga fordon möter allt hårdare krav från sina kunder om bl.a. sänkta underhållskostnader, optimerade serviceintervaller med MK1 diesel, samt större möjlighet att köra på alternativa bränslen som biodiesel, etanol och gas” säger COT:s marknadschef Göran Fredriksson.

”COT:s unika och kostnadseffektiva produkter bidrar till att OEM-tillverkarna kan tillgodose marknadens krav samtidigt som man stärker varumärkets miljöprofil. Eller annorlunda uttryckt: COT hjälper OEM-ledet att hålla sina miljölöften” säger Göran.

”De möten vi hade på IAA i Hannover fungerade som plattform för fortsatta diskussioner och möjligheter till samarbete” säger VD Morgan Ryhman. ”Intresset från de tyska tillverkarna ökar och därför ser vi stora affärsmöjligheter. Verksamheten startar upp under januari månad.”

”Den nyligen genomförda nyemissionen var avsedd för organisationsförstärkning och etableringar på nya marknader. Etableringen i Tyskland följer vår affärsplan och strategi innebärande nära samarbete och ökad försäljning till OEM-tillverkarna” avslutar Morgan Ryhman.

För mer information kontakta marknadschef Göran Fredriksson +46 76 776 80 77.

Ladda hem