COT:s miljösamarbete med USA kommuniceras via amerikanska ambassadens newsletter och hemsida.

Pressmeddelande

Göteborg den 10 februari 2010

COT – Clean Oil Technology AB (publ) är ett av de intressanta svenska miljöteknikföretag som USA nu samarbetar med i det s k U.S./SWEDISH GREEN PARTNERSHIP. Man kommunicerar detta via sitt Newsletter och på sin hemsida.

Samarbetet inleddes vid Bio Energy Days i Trollhättan förra året där COT:s vd Morgan Ryhman, marknadschef Göran Fredriksson samt COT Inc:s vd Paul McCue deltog. COT hade en egen presentation, utställning och deltog i s k ”match making”, d v s bokade möten med
representanter för olika företag, myndigheter och organisationer. Ett antal möten under hösten har lett fram till amerikanska ambassadens initiativ till samarbetet inom den s k ”US/Swedish Green Partnership”. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för affärer mellan de båda länderna inom miljöområdet vilket för COT:s del redan har börjat genom samarbetet i Clean City-projektet.

Clean City-projektet omfattar 90 amerikanska städer där ny modern miljöteknik skall införas på så många plan som möjligt. Transportfordon, bussar och kommunala entreprenadmaskiner är områden där COT nu arbetar aktivt för att bidra med sin teknik. COT Inc:s vd Paul MCue är invald i styrelsen för Clean City Wisconsin och har under hösten och vintern deltagit som talare vid ett antal miljökonvent runt om i USA.

Öppna länken nedan och läs mer om samarbetet och de övriga svenska företag som ingår i gruppen.
http://stockholm.usembassy.gov/obt_cot.html

COT vidareutvecklar verktygen för sin marknadsföring – lanserar ny produktvideo.

COT – Clean Oil Technology AB (publ) tar nu nästa steg i utvecklingen av sina kommunikationsverktyg genom att presentera en ny produktvideo. Videon lades för ett par dagar sedan ut på ett olika webb-platser, vilket redan resulterat i ett antal kontakter från intresserade företag.

”COT:s verksamhet utvecklas i fortsatt positiv riktning. Marknaden har aldrig varit mer intresserad av våra produkter än nu” säger COT:s marknadschef Göran Fredriksson. ”I det läget är det viktigt att stärka kommunikationen och vidareutveckla verktygen för marknadsföringen.”

”Genom vårt dotterbolag i USA och vår närvaro på andra platser i världen är COT ett globalt varumärke” säger Göran Fredriksson. ”Därför har vi valt att lansera den på engelska En svensk version kan komma senare om behovet visar sig.”

Det totala marknadsföringsmaterialet genomgick en stor förändring för snart ett år sedan. Hemsida, broschyrer, brevpapper och visitkort fick den nya varumärkestonaliteten med genomgående den nya färgsättningen grönt mot vit botten. En delvis ny logotyp med en grön droppe infördes också. Produktvideon följer samma tonalitet.

”Nya varumärkestonaliteten har mottagits väldigt positivt” säger Göran Fredriksson. ”Mottagarna säger sig tydligare än tidigare känna att COT är ett modernt, globalt miljöteknikföretag med rötterna i Sverige.”

Flash video: http://3dthings.org/projects/cot/final/cot_final_flv.flv

QuickTime: http://3dthings.org/projects/cot/final/cot_final_mov.mov

Mpeg4: http://3dthings.org/projects/cot/final/cot_final_mpeg4.m4v

Windows Media: http://3dthings.org/projects/cot/final/cot_final_wmv.wmv

Har du frågor är du välkommen att kontakta marknadschef Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 - 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem