COT startar dotterbolag i USA under namnet Clean Oil Technology Inc.

Pressmeddelande

Göteborg 26 mars 2009

COT – Clean Oil Technology AB (publ) har bildat dotterbolag i USA med huvudkontor i Chicago.

Sedan ett antal år finns COT etablerade på den amerikanska marknaden via ett antal distributörer.

I ett inledningsskede kommer COT Inc. att inrikta sin verksamhet på att stödja dem för att öka

penetrering och införandetakt hos befintliga kunder.

COT Inc. är ett joint venture där COT – Clean Oil Technology AB (publ) kommer att vara klar majoritetsägare. När vi nu ökar försäljningsinsatserna mot OEM-marknaden krävs ett management med kapacitet att hantera dessa kundgrupper. Vi är därför mycket glada att kunna annonsera följande investorer som tillika utgör styrelse och management i bolaget:

Styrelseordförande:

Claes Warnander, tidigare President & CEO - HALDEX Group.

Claes ansvarade för uppbyggnaden av Haldex Group world wide. Under Claes ledning utvecklades bolaget från en lokal aktör med en omsättning på ca 500 MSEK till global spelare med omkring 8 Mdr SEK i omsättning. Flera nya affärsområden lades till verksamheten under stark expansion bl.a. på den Amerikanska marknaden.

Vice styrelseordförande:

Charles, (Chuck), W Kleinhagen, Vice President – Head of Technology - HALDEX Group.

Chuck blev den fjärde anställde inom Haldex USA bolag och avancerade sedermera till affärsområdeschef, (Chief Operating Officer, COO) för Haldex största division Brakes (Bromsar). Claes och Chuck arbetade under mer än 17 år tillsammans under den mest expansiva perioden i Haldex historia.

Styrelseledamöter:

Torsten Nilson, med tidigare erfarenheter bl.a. som President för Nolato Texas, Nolato Shieldmate och Vice President Sanmina-SCI. Torsten har ett gediget kunnande inom företagsledning, försäljning och distribution av industriprodukter på den amerikanska marknaden.

Arne Stegvik, tidigare President ABA of America.

Arne byggde mellan 1995 och 2008 upp ABA of America från en omsättning på några hundra tusen US dollar till en omsättning på ca 5 miljoner US dollar. Arne vet vad det vill säga att bygga upp ett bolag från scratch och är en förstklassig kraft inom marknadsföring och försäljning av produkter mot fordonsindustrin i Amerika. Arne besitter ett gediget kunnande om lastbilsmarknaden i USA.

VD:

Paul Mc Cue, som har bred erfarenhet från teknisk försäljning och marknadsföring av produkter på den amerikanska marknaden med mycket goda och väldokumenterade försäljningsresultat. Trots att Paul endast har arbetat för COT under ett fåtal veckor har han lyckats etablera flera nya intressanta kontakter som med stor sannolikhet kommer att bära frukt under innevarande år. Paul kommer senare under året att ges möjlighet att informera våra aktieägare om den amerikanska marknaden och de framgångar vi ser där.

”Vår närvaro på den amerikanska marknaden blir allt viktigare. Nya områden som är intressanta för oss är t ex Vindkraft och den växande marknaden för alternativa bränslen. Dessa beräknas växa kraftigt under de kommande åren. Dessutom ökar försäljning inom våra redan befintliga segment, Heavy Duty och Marine. I detta läge har vi valt att förstärka vår närvaro i USA genom bildandet av dotterbolaget COT Inc., dels för att säkerställa vår tillväxt, dels för att kunna ge våra befintliga distributörer bättre support. Med COT Inc. skapar vi nu en plattform som vi kan växa med under många år framöver. Den breda erfarenhet inom industriell utveckling, marknadsföring och försäljning som COT Inc. nu tillförs stärker oss på ett kraftfullt sätt och den erfarenhet som våra kollegor i USA står för borgar för att vi skall kunna accelerera försäljningen och möta den ökande efterfrågan på våra patenterade produkter vi nu ser komma”, säger COT:s VD Morgan Ryhman

och fortsätter:

”Under ledning av den nya presidenten Barack Obama kan man förvänta sig att det amerikanska samhället går mot ett ökat intresse för miljö och hållbar utveckling. Detta har redan visat sig på flera sätt – exempelvis gick USA häromdagen förbi Tyskland ifråga om vindkraftskapacitet.”

För mer information kontakta info@cot.se

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad

miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på Nordic MTF

(Göteborgslistan) sedan 2004. Läs mer om COT på www.cot.se

Ladda hem