COT tecknar leverantörsavtal avtal med Volvo Truck Corporation

Pressmeddelande

Göteborg den 3 november 2010

COT – Clean Oil Technology AB (publ) har tecknat ett leverantörsavtal med VolvoTruck Corporation och Bus region Nordic.

(VTC). Avtalet innebär distribution och marknadsföring av COT:s produkter via ordersystemet Truckshop till VTC:s återförsäljare av bussar och lastbilar.

COT levererar därmed via VTC:s distributionssystem för återförsäljare, Volvo Truck Shop Europe. Härifrån beställer återförsäljarna vid försäljning till sina kunder. Avtalet innefattar både kompletta COT-system och reservdelar.

– Det nya avtalet innebär en välorganiserad orderhantering och distribution av COT:s produkter till våra återförsäljare för installation hos slutkund, säger Kent Jörnevall som är inköpsansvarig för Volvo Truck Shop Europe Norden.

– Detta innebär stora administrativa fördelar för både COT och Volvo, liksom för våra återförsäljare och deras kunder.

– Vi är väldigt glada att distributionsavtalet med Volvo Trucks och bus Norden är på plats. Avtalet förenklar orderläggning och distribution avsevärt, dessutom innebär det ett än mer organiserat samarbete inom både marknadsföring och försäljning till Volvos slutkunder, säger COT:s vd Morgan Ryhman.

– Vi räknar med betydande volymökningar från AB Volvos olika affärsområden under 2011, avslutar Morgan Ryhman.


För mer information, kontakta Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 - 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem