COT utrustar Veolias nya bussflotta med COT OilRefiner System™.

Pressmeddelande

Göteborg 29 juni 2010

Volvo Bussar har tecknat order med Veolia om leverans av citybussar för RME-drift i Göteborgsregionen, samtliga utrustade med COT OilRefiner System™. Veolia är världens största transportföretag och Volvo Bussars största kund.

”Med COT:s system kan vi erbjuda kunden bra serviceavtal och bättre miljöprofil.” säger Martin Spjern, marknadschef på Volvo Bussar. ”Vår återförsäljare i Stockholm har ju tidigare sålt COT-systemet till bland annat Flygbussarna, som för övrigt ägs av Veolia. De gemensamma erfarenheterna har legat till grund för den nya affären. Vi vet att många fler kunder vill ha COT-systemet och vi rekommenderar det gärna.” säger Martin Spjern.

Veolia är världens största transportföretag och Volvo Bussars största kund. Bara i Europa har man 27 000 vägfordon varav ca 1 500 i Sverige. Företaget har 83 654 anställda i 28 länder. 2009 uppgick intäkterna till 5,9 miljarder euro.

”Veolias övergripande mål är att transportera människor och gods med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför ligger införandet av nya bränslen och effektiv miljöteknik högt på agendan.” säger Lars-Erik Granberg, divisionschef Buss på Veolia. ”COT-systemet är ett bra exempel på miljöteknik som ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.”

”Det är ett mycket viktigt genombrott för COT att nu efter genomförda valideringar av COT Oil Refiner System™ för första gången få leverera till nya Volvobussar hos värdens största bussoperatör.”, säger Göran Fredriksson, marknadschef på COT.

För mer information, kontakta Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 - 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem