Delstängning av Nyemission

Clean Oil Tech AB (publ)  genomförde 16 april – 7 maj en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Tecknat belopp blev 2 248 412 kronor av totalt 3 076 286 kronor vilket motsvarar en teckningsgrad på 73 %. Avräkningsnotor skickas per idag ut till dem som tecknat.  Styrelsen bedömer att tecknat antal aktier säkerställer driften för innevarande år vilket i Inbjudan till aktieteckning var syftet med nyemissionen. Bolaget kommer inom kort på bolagets hemsida, erbjuda samtliga aktieägare teckningsrätter med rätt att förvärva ej tecknade aktier för 1 krona styck. Sådan tilldelning kommer i huvudsak ske genom lottningsförfarande.