Företrädesemissionen i COT – Clean Oil Technology AB (publ) har fulltecknats.

Företrädesemissionen i COT – Clean Oil Technology AB (publ) har
fulltecknats.
Den 8 juni 2012 avslutades teckningsperioden i COT:s företrädesemission. Genom emissionen
emitteras 76 907 158 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
Emissionen tecknades med och utan företrädesrätt till 63 % och resterande 37 % tecknades av
garantikonsortiet. Avräkningsnotor kommer att utsändas till dem som tecknat aktier utan företräde
under vecka 25.
VD Morgan Ryhman kommenterar: ”Vi är nöjda med utfallet i emissionen. Med det kapital som
tillförs kan vi nu fortsätta förberedelserna inför en ökad serieproduktion av Bolagets produkter
och utveckla det långsiktiga samarbetet med OEM-aktörerna och deras leverantörer.”
Pressmeddelande
Göteborg den 19 juni 2012
COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad
miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på NGM MTF.
Ladda ned som PDF