Förtydligande av teckning COT

Så tecknar du i företrädesemissionen