Handel med COT-aktien

Som upplysning: Önskar du att köpa eller sälja aktier i COT AB så får du information om du öppnar dessa båda länkar:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RnZQJIqKwxo
http://alternativa.se/Registrering.aspx