Info Kallelse till Årsstämma

Kallelsen till Årsstämma 11 maj 2017 på Lindholmens Konferenscentrum i Göteborg kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri onsdag 12 april samt även på bolagets hemsida i sin helhet samma dag.