Kommuniké extra Bolagsstämma

kommuniké extra bolagsstämma nov 2015.pdf