Magnus Lindstam ny VD fr o m 1 januari.

Magnus har under perioden 2011/2012 varit styrelsens ordförande i COT. Magnus Lindstam arbetar idag som fristående företagskonsult efter att under en lång period tjänstgjort i ledande befattningar inom Lindéngruppen/Wilhelm Becker koncernen.