Morgan Ryhman avgår från styrelsen

Morgan Ryhman har låtit meddela att han med omedelbar verkan lämnar COT AB´s styrelse för att helt ägna sig åt egen verksamhet. Morgan kommer dock att kvarstå som aktieägare i bolaget. Vi tackar Morgan för all den tid och kraft han lagt ner på att aktivt medverka i utvecklingen av vår produkt COT Oil Refiner.
Styrelsen