Nya affärer mellan COT, Volvo Truck Center och Flygbussarna Airport Coaches.

Pressmeddelande

Göteborg den 27 januari 2010

Volvo Truck Center Stockholm säljer COT:s världsunika OilRefiner™ till Flygbussarna för installation på samtliga RME-bussar. De positiva resultaten från den pågående verifieringen på RME-bussar ligger till grund för affären som också innebär fortsatt samarbete mellan COT, Volvo Truck Center och Volvo Bussar AB.

Flygbussarna Airport Coaches har 70 bussar som vardera går ca 1 400 mil i månaden. Av miljöskäl använder man idag RME (tillverkad av 100 % rapsolja) på nära 25 % av vagnparken och har för avsikt att öka denna andel under 2010.

– Nu utökar vi steg för steg vår flotta av Volvo RME-bussar utrustade med COT OilRefiner™, säger Thorbjörn Hybinette, produktchef på Flygbussarna. Det är viktigt att kunna sänka våra service- kostnader som ökade markant i samband med övergången till RME. COT-systemet, som vid validering uppvisat mycket goda prestanda, medger betydligt längre serviceintervaller vilket innebär lägre total-kostnader. Dessutom är COT OilRefiner™ en viktig komponent i vår miljöprofilering.

– COT OilRefiner™ är med andra ord en investering som klart lönar sig ur flera aspekter, avslutar Thorbjörn Hybinette.

Volvo Truck Center är Volvo Lastvagnars helägda återförsäljar- och servicenätverk i Sverige och består av sexton moderna serviceanläggningar inklusive fyra s k Buss Center. Omsättningen är närmare 2 miljarder kronor och cirka 600 personer jobbar med försäljning och service. Företaget levererar ungefär 850 nya och 550 begagnade lastbilar varje år. Samtliga anläggningar är ackrediterade av Swedac, kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.

– Vi är naturligtvis väldigt glada åt fortsatta affärer med Flygbussarna säger Lennart Klang, Service marknadschef på Volvo Truck Center i Stockholm. Eftersom vi tillsammans med Volvo Bussar leder arbetet med verifieringen av COT-systemet på Flygbussarna har vi kunnat följa resultaten steg för steg. Det råder ingen tvekan om att COT löser de problem RME orsakar motoroljan. Det är fastslaget genom oljeanalys att COT förlänger oljebytesintervallen vilket är extra betydelsefullt vid drift med RME-bränsle.

– Efterhand kommer vi att erbjuda COT-systemet även till andra kunder säger Lennart Klang.

– Resultaten från valideringen av COT-systemets effekt på ytterligare ett miljöbränsle leder nu till seriösa och långsiktiga affärer säger COT:s VD Morgan Ryhman. Samarbetet mellan COT, Volvo Truck Center och Volvo Bussar är en ”Tripple win” där alla inblandade, inklusive slutkunder och miljö är vinnare. Tillsammans planerar vi nu för ett flertal affärer framöver.

Har du frågor är du välkommen att kontakta marknadschef Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 - 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem