Nyemission COT

Bolagets styrelse har, grundat på mandat från Årsstämman,  beslutat att genomföra en nyemission i form av företrädesemission i bolaget med bl a följande villkor:
Max emissionsbelopp:    3 692 663 kronor
Teckning:                           2 gamla aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie
Teckningskurs:                  1,00 krona per aktie
Teckningsrätter:               Ingen handel med teckningsrätter
Avstämningsdag:             Meddelas senast 10 september på hemsidan
Teckningstid:                    Meddelas senast 10 september på hemsidan
Memorandum:                 Publiceras första dag för teckning

Frågor kan ställas antingen till forumet "Fråga VD" på bolagets hemsida eller direkt till VD på tel  0733 83 71 18.