Nyemissionen avslutadNyemissionen i COT AB är nu avslutad.

Totalt har 2 642 332 nya aktier tecknats vilket leder till en ökning av aktiekapitalet med 2 642 332 kronor. Emissionen tecknades därmed till 86%.

Totala antalet aktie i bolaget uppgår därmed efter nyemissionen till 4 180 475 aktier.

Bolaget har genom nyemissionen tillförts 2 453 332 kronor i likviditet samt kvittat skulder till ett värde av 189 000 kronor.


Akitehandel i bolagets aktier på Alternativa aktiemarknaden återupptas onsdagen 10 juni.