Sammanslagning av bolagets aktier

Vid Årsstämman 12 maj 2014 för COT AB beslutades bl a att göra en sammanslagning av bolagets aktier till kursen 100:1 vilket innebär att 100 nuvarande COT-aktier kommer att sammanslås till 1 ny aktie i  bolaget. Skälet till beslutet, är att göra aktiehandeln mer rättvisande vad avser sälj- resp köpkurser i bolagets aktie. För de innehav som inte motsvarar jämnt antal 100-tal aktier, kommer bolaget kostnadsfritt tillställa det antal aktier som krävs för att sammanslagning skall kunna ske. Avstämningsdag för sammanslagningen blir 1 juli 2014