Sista datum för handel av COT-aktien

Efter beslut av NGM MTF börsen har nu sista datum för handel av COT-aktien fastställts 
till den 31 mars 2014.


Frågor besvaras av VD Morgan Ryman på telefon 031-47 29 70.

Ladda ned fil