Teckningstid nyemission


Teckningstid för företrädesemission enl styrelsebeslut 24 aug 2016, grundat på mandat från COT AB´s årsstämma 17 maj 2016, har beslutats till 20 september 2016- 14 oktober 2016.
Avstämningsdag för teckningsrätter är 16 september 2016.
Memorandum samt anmälningsblanketter kommer att publiceras på bolagets hemsida senast 20 september 2016.
Styrelsen COT AB