Utfall Nyemission

Styrelsen kan med glädje konstatera att Nyemissionen i bolaget blivit fulltecknad.
De intressenter som tecknat aktier i bolaget utan innehav av teckningsrätter (Särskild Anmälningssedel 2) kommer under nästa vecka bli informerade om eventuell tilldelning från Aktieinvest FK AB.