Utökat affärssamarbete mellan COT och Volvo Bussar

Pressmeddelande

Göteborg 8 december 2009

COT – Clean Oil Technology AB (publ) och Volvo Bussar startade tidigt i höstas ett flertal samarbetsprojekt avseende validering av COT:s unika OilRefiner System™ på Bio Diesel bussar. Valideringen har hittills uppfyllt alla högt ställda förväntningar och ligger nu till grund för fortsatta affärer mellan COT och Volvo Bussar. 

”När vi startade valideringen satte vi upp ett antal kriterier och mål som vi och våra kunder önskar uppnå med COT Oil Refiner™ system” säger Martin Spjern, marknadschef på Volvo Bussar. ”COT-systemet har mer än väl uppfyllt dessa mål. Valideringen går vidare med ytterligare driv-medelstyper. Samtidigt planerar vi för försäljning till utvalda kunder och införande i vissa bussmodeller för de nu validerade bränslena. COT:s system hjälper oss att erbjuda våra kunder förbättrade och kostnadseffektiva serviceavtal som ger våra kunder god ekonomi i sin verksamhet. Därför är vi intresserade av långsiktiga affärer med COT.” säger Martin och fortsätter:

”Miljöfrågan ligger högt på agendan hos Volvo Bussar och våra kunder. Emissionskraven skärps kontinuerligt och Volvo Bussars ambitioner är inte att enbart möta dessa krav utan att vara före­gångare för att lösa dem”.

”Det är mycket glädjande att affärssamarbetet med Volvo Bussar nu går in i nästa fas säger COT:s vd Morgan Ryhman. ”Den kursändring med validering och försäljning mot OEM vi gjorde för lite drygt ett år sedan börjar nu ge resultat i form av direktförsäljning till Volvo Bussar. Detta ligger helt i linje med vår målsättning att tillsammans med fordonstillverkarna erbjuda deras kunder miljöriktiga produkter och kostnadseffektiva lösningar. Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier varför vi ser mycket ljust på framtiden avseende de volymer som kan bli aktuella för COT OilRefiner System™. ”

Volvo Bussars produktprogram omfattar stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom områdena finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Huvud-kontoret ligger i Göteborg, dit produktplaneringen och produktutvecklingen främst är koncentrerad. Volvo Bussar har cirka 7 900 anställda världen över och produktion i Europa, Nord- och Sydame­rika, Asien och Afrika. Försäljningsvolymen uppgår till ca 10 000 bussar per år och omsättningen till ca 18 Mdr Sek. Volvo Bussar har även ett omfattande nätverk för eftermarknadstjänster, med distribution av tjänster och reservdelar vid 1 500 verkstäder i mer än 80 länder.

Har du frågor är du välkommen att kontakta marknadschef Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 776 80 77 eller goran.fredriksson@cot.se

Ladda hem