Vad är en Nyhet?

Ibland uppstår tveksamheter om vad som krävs för att bolaget ska publicera en "Nyhet". I praktiken händer varje dag något som i o f sig är en "Nyhet" men det är då mera att betrakta som ordinarie utveckling/verksamhet.
Bolaget har bestämt tre parametrar som  i huvudsak styr bolagets publicering av "Nyhet".
1. Något har inträffat som kan antas ha en betydande inverkan på aktiekursen
2. Annan "ej oväsentlig" information (organisation/partnerskap/avtal) som  är känd utanför styrelsen men ej kommit samtliga aktieägare till del
3. Ekonomiska rapporter