Principen

  1. Olja rinner över en energikälla
  2. Med punktvärme skapas en optimal temperatur utan att riskera oxidering av oljan
  3. Riktad torr luft tillförs som varieras med temperatur och flödeshastighet efter driftsmiljö
  4. Bundna vattenmolekyler avdunstar och förs bort från oljan
  5. Olja frigjord från vatten förs tillbaka i systemet
Luftflöde in
Olja in
Luftflöde ut
Frigjorda
vattenmolekyler ↗
Värmeelement
Olja ut