Problemet

Att förorenad hydraulolja sliter på komponenter i hydraulsystemet och har negativ effekt på hydraulsystemets funktion och därmed leder till lägre produktivitet är sedan länge känt inom hydraulikbranschen. De flesta enheter är därför utrustade med någon form av partikelfilter för att minska detta slitage. Många känner också till att inträngande vatten är ett minst lika stort problem som partiklar. Inte minst vid användning av biohydrauloljor uppstår detta problem.

Vatten i hydraulolja även i en mycket liten mängd förorsakar kontinuerligt slitage på pumpar, ventiler, lager, packningar och kugghjul. Därtill skapas en miljö för rostangrepp i hydrauliksystemet som förr eller senare leder till haverier. Vattnet måste bort från hydrauloljan!

Det enda sättet att konsekvent hålla allt vatten borta från hydrauloljan är tillförsel av energi och kontrollerad luftstyrning som får bundna vattenmolekyler att frigöras ur oljan. Att fånga vatten med cellulosafilter kan delvis fungera men inte till den nivå som krävs för att skydda oljan från vatten. Cellulosafilter fylls snabbt med vatten och tappar därmed också sin funktion. Att ständigt byta dessa filter blir en mycket dryg kostnad för operatören.

COT Oil Refiner® kan som enda produkt på marknaden kontinuerligt minska PPM-nivån till under 100 ppm utan att riskera att oljan oxideras eller att skada additiven i oljan.