COT Oil Refiner System®

Genom att lägga till unika komponenter, kan COT Oil Refiner System anpassas till varje enskild hydraulkonstruktion för att åstadkomma maximal reducering av oljeföroreningarna.

Några olika kombinationer av COT Oil Hydraulic System


Delarna i COT Oil Refiner System


COT Oil Refiner för installation i hydraultank


COT Oil Refiner + COT Oil Preheater för installation i Catch Tank