COT Oil Refiner®

The COT Oil Refiner® är nyckelkomponenten i COT Oil Refiner® System. Med den patenterade metoden för punktvärmesättning frigörs vattenmolekyler från oljan utan att skapa någon risk för oxidering av oljan. Systemet skapar en betydlig reduktion av vattenförekomst i oljan. Med kompletterande komponenter kan i stort sett alla hydrauliska system använda sig av COT Oil Refiner® System.