Tekniska data

Teknisk specifikation COT Oil Refiner®
Storlek (mm) 175 x 150 x 140
Rekommenderad arbetstemperatur inflöde olja 50-60 C, 122-140 F
Oljeflöde 0.5 l/min per minut
Elanslutning EVA only 12 V-24 V DC/15 A or 110-230 AC/6 A
Elanslutning EVA med förvärmare 12 V-24 V DC/20 A or 110-230 AC/10 A
Luftfilter 2 micron
Hydraulpump 0.75 cm3
Vacuumpump 12-24 V DC, 5 l/m
Tömningspump vid Catchtank-installation 12-24 V DC, 2,5 l/m
Vikt 0.5 kg
Genomsnittlig energiförbrukning 110 W