Bolaget har under det senast kvartalet förändrat sin organisation för att koncentrera sin verksamhet på marknadsintroduktion. Vi har något oväntat fått ett antal förfrågningar från mycket stora aktörer i USA och kommer med början nästa vecka att påbörja testinstallationer hos en kund med förhoppning att inom de närmaste månaderna göra ytterligare 2-4 installationer. Dessutom kommer fältinstallation att inledas hos en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Såväl på produkt- som marknadssidan har vi också lyckats knyta till oss mycket kompetenta personer varför vi hyser stor optimism inför 2017. Intresset för bolagets produktkoncept COT Oil Refiner System är mycket stort, inte minst från internationellt stora kunder.
M Lindstam