Årsstämman 2015 tog beslut om ett teckningsoptionsprogram i bolaget som, efter omräkning till följd av efterkommande nyemissioner, löd på 795 000 optioner (ursprungligen 500 000 optioner) med rätt att teckna före 31 december 2017 till en kurs av 1,59 kronor (2,40 kronor). Ingen optionsinnehavare utnyttjade denna rätt varför samtliga dessa teckningsoptioner blivit makulerade.
Teckningsoptionsprogram 2016 resp 2017 med lösen 31 december 2018 resp 31 december 2019 löper dock vidare.